. مراکز انرژی یا چاکراها (Energy Centers or Chakras):

مراکز انرژی یا چاکراها به نقاط معینی در بدن اطلاق می‌شود که به عنوان مراکز تنظیمی انرژی در نظر گرفته می‌شوند. این مراکز معمولاً در نقاط استراتژیک بدن قرار دارند و به عنوان مراکزی که انرژی بدن از آنها عبور می‌کند شناخته می‌شوند. در طب سوزنی الکتریکی، این مراکز انرژی ممکن است برای تنظیم جریان انرژی در نظر گرفته شوند.

در طب سوزنی الکتریکی، هدف از تحریک نقاط مریدینی، نقاط فعال بیولوژیکی، مسیرهای انرژی یا مریدین‌ها و مراکز انرژی یا چاکراها تنظیم جریان انرژی بدن، بهبود سلامتی، و تسکین علائم و عوارض بیماری‌ها است. این نقاط و مسیرها در طب سوزنی الکتریکی به عنوان نقاط کلیدی برای بهبود عملکرد بدن درمانی و تنظیم انرژی بدن تلقی می‌شوند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست