درباره ما

درباره ما بدانید تا به راهی که ما پیموده‌ایم تا به اینجا برسیم پی ببرید .

پیش از این بیماری ها را فقط سرکوب میکردیم ، هم اکنون درمان میکنیم
شروع ایده تاسیس مجموعه

موسسین این مجموعه در ابتدا این علم را در کشور های آلمان و روسیه مشاهده کردند و کنجکاو به عملکرد آن شدند .

تحقیق و آموزش تیم مجرب

با شناخت این علم و نوع عملکرد آن برای ما ، ما را مشتاق به آوردن آن به کشور ایران کرد و افرادی را برای یادگیری این علم به روسیه فرستادیم .

جمع آوری اطلاعات

ما همواره سالیان سال در حال جمع آوری تحقیقات و مقاله هایی در این زمینه می‌باشیم . با ترجمه و کمک از دکتر های متخصص در این زمینه آن را برای اجرا و آموزش به متخصصین داخلی آماده کرده‌ایم .

شروع فعالیت بیورزونانس در ایران
تشکیل تیم مجرب

با شروع فعالیت در ایران ما شروع به تکمیل تیم مجرب کرده و افراد مورد نیاز برای ادیت کتابها ترجمه و ویراستاری و درک مطلب در ارتباط با این علم گرد هم آورده‌ایم .

ترجمه کتاب‌ها

ما همواره در حال ترجمه کتاب‌ها و انتشار آن برای افراد علاقه‌مند به این موضوع می‌باشیم و در حال آماده سازی چارت درسی برای آموزش گسترده می‌باشیم.

فهرست