دفترچه راهنمای دستگاه BRT

 

این راهنما و توضیحات فنی و دستورالعمل‌های مدون در آن(من بعد دفترچه راهنما) سندی است که پارامترهای اصلی و ویژگی‌های فنی مربوط به دستگاهِ نگهداری و آزمایش دارو‌ها، انتقالِ‌ انرژی و خواص درمانی دارو برای ورود به حامل‌های دیگر «IMEDIS-BRT-PK»(ماژول«سلکتور دارو» من بعد در این دفترچه راهنما دستگاه نامیده می‌شود) را توضیح می‌دهد و هدف آن آشناسازی خواننده با اصول کار و همچنین راهنمایی کاربران در زمینه نگهداری، تعمیر ، حمل و نقل(جابجایی) و نگهداری. است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست